Włodzimierz Orkisz

Radny Rady Miejskiej w Starachowicach

Włodzimierz Orkisz, legendarny bramkarz STAR-u Starachowice, nauczyciel kilku pokoleń Starachowiczan, wieloletni wice dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, radny Rady Miejskiej w latach (1998-2002, 2006-2010, 2014-2018). Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego „Nasza jedynka”.
To dla mnie prywatnie ważna chwila i duża satysfakcja. Pana Włodzimierza Orkisza poznałem jako uczeń I Liceum Ogólnokształcącego. Chodziłem zazwyczaj prosić Pana dyrektora o zmiany w grafiku naszych lekcji. Zawsze udawało nam się porozumieć. Po latach nasze drogi znowu się zeszły. Zostałem wybrany prezydentem miasta a Pan Włodzimierz Orkisz został wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej. Od 7 lat Pan Włodzimierz Orkisz przewodniczy pracom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Teraz będziemy współpracować także w ramach Komitetu Wyborczego Marka Materka.