Szymon Zawłocki

Absolwent WSEiA w Kielcach na kierunku „Zarządzanie i Strategia rozwoju przedsiębiorstwa”.
Przedsiębiorca, społecznik, współzałożyciel stowarzyszenia Czarni Ruda, założyciel stowarzyszenia Wertep Brody, organizator cyklu off roadowych złotów charytatywnych na rzecz chorych dzieciaków OTI „Ogólnopolska terenowa integracja dla choinki”.
Angażuje się w wiele inicjatyw prospołecznych, wspiera osoby wykluczone i potrzebujące.
- Uważam że w polityce potrzebujemy ludzi młodych, energicznych z nowoczesną wizją rozwoju otaczającego nas świata, ludzi skutecznych i według mojego przekonania właśnie taki jest Marek Materek. Mimo różnych preferencji wyborczych mieszkańców potrafił wygrać wybory z imponującym wynikiem co jest dowodem, że działa ponad podziałami politycznymi. Starachowice to Miasto z którym jestem związany od wielu lat, prowadzę w nim jedna z filii mojej firmy i naocznie obserwuje pozytywne zmiany oraz szybki rozwój miasta Stara, jest to imponujące i myślę że czas żeby te standardy gospodarności przenieść na grunt innych lokalnych społeczności - mówi Szymon Zawłocki.