Szymon Janicki

Rodowity starachowiczanin, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach.
Ukończył Politechnikę Świętokrzyską na kierunku Automatyka o specjalności komputerowe systemy sterowania.
Lokalny Przedsiębiorca, programista systemów sterowania i automatyzacji produkcji z branży Automotive.
Członek OSP Starachowice os Michałów.
Prywatnie mąż i ojciec 3 dzieci.
Jest osobą ambitną i dążącą do postawionych sobie celów, a w swoich działaniach stawia poprzeczkę bardzo wysoko.
- Przystępuje do Ruchu Marka Materka, ponieważ Prezydent Marek Materek dąży do poprawy sytuacji mieszkańców i rozwoju lokalnych przedsiębiorców. Dzięki Markowi Materkowi Nasze miasto rozwija się na wielu płaszczyznach a Jego działania dążą do polepszenia rozwoju lokalnego, który usprawni Starachowice w dobie problemów gospodarczych. A wszystko to, aby żyło nam się lepiej w naszym Małym Miejscu na Ziemi jakim są Starachowic - mówi Szymon Janicki.