Piotr Kruk - Lider Gminy Mirzec

Radny Rady Gminy w Mircu

Absolwent Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach (Technikum na Maja). Piotr Kruk jest radnym Rady Gminy w Mircu, swoją prace na rzecz mieszkańców w samorządzie rozpoczynał w wieku 27 lat od stanowiska Sołtysa Sołectwa Mirzec II. Zawodowo od 4 lat jest pracownikiem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji.

Z wykształcenia jest magistrem inżynierem budownictwa, tytuł uzyskał na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.

Ukończył także studia podyplomowe:

• Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach: Administracja i Zamówienia Publiczne

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego

• Uniwersytet Warszawski: Zarządzanie Projektami (Project Management)

• Politechnika Warszawska: Zarządzanie Projektami Infrastrukturalnymi w Budownictwie Kolejowym

Obecnie jest uczestnikiem Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności w Warszawie realizującej program polegający na wsparciu rozwoju młodej generacji liderów z całego kraju.

Poza obowiązkami zawodowymi i samorządowymi działa także społecznie w Stowarzyszeniu na rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Leonarda w Mircu.

Piotr jest jednym z najaktywniejszych radnych w gminach Powiatu Starachowickiego. Prezydent Marek Materek wierzy, że wokół Niego zbuduje aktywny zespół, który będzie pracował dla mieszkańców gminy Mirzec ponad politycznymi podziałami.

- Zdecydowałem się dołączyć do ruchu Prezydenta Marka Materka, ponieważ doceniam jego ogromną odwagę i skuteczność w działaniu na rzecz wprowadzania pozytywnych zmian w swoim otoczeniu. Dziękuje Panu Prezydentowi za zaproszenie do udziału w jego projekcie ponad politycznymi podziałami, chcącemu budować w zgodzie i współpracy lepsze i sprawniejsze otoczenie wszystkich. Odwaga i pasja w chęci działania weryfikują go jako sprawnego lidera, robiącego rzeczy którym innym wydają się niemożliwe do zrealizowania. Cechy te są najlepszą zachętą do podjęcia tej współpracy. Działalność Pana Prezydenta bacznie obserwuję już od 2014 r. i wierzę, że uda nam się wspólnie budować lepsze jutro - mówi Piotr Kruk.