Piotr Ambroszczyk

Starosta Starachowicki
województwo świętokrzyskie

Piotr Ambroszczyk pracował w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, początkowo w referacie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, gdzie pozyskiwał dla Gminy środki zewnętrzne i koordynował oraz realizował projekty społeczne. Później był kierownikiem Referatu Polityki Senioralnej Urzędu Miejskiego i rozwijał ją z powodzeniem w mieście.

Kierował także Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który w styczniu 2021 r. przekształcił w Centrum Usług Społecznych, jako jeden z pierwszych tego typu ośrodków w Polsce.

Decyzją mieszkańców powiatu starachowickiego został wybrany radnym powiatu VI kadencji. Od 25 listopada 2021 r. sprawuje funkcję starosty starachowickiego.

- Wybrałem Ruch Marka Materka, ponieważ to drużyna ludzi kreatywnych i gospodarnych, dbających o dobro lokalnej społeczności. To drużyna z którą można sięgnąć gwiazd a przy tym to ludzie preferujący uczciwość w życiu publicznym - mówi Piotr Ambroszczyk.