Paweł Krzyżanowski

Absolwent Technikum w Zespołe Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. Ukończył Politechnikę Świętokrzyską na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, a także studia podyplomowe z zakresu Administracji i Zarządzania Publicznego. Aktualnie słuchacz studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Zawodowo związany ze Starachowicką firmą MAN Bus Sp. z o.o. gdzie od pięciu lat pracuje na stanowisku Specjalisty Konstruktora.
Aktywnie działa w starachowickim środowisku sportowym. Kiedyś zawodnik Staru 1926, później ratownik wodny na naszych kąpieliskach, a teraz instruktor ratownictwa wodnego, instruktor sportów motorowodnych, instruktor pływania, płetwonurek z najwyższymi uprawnieniami rekreacyjnymi i Wiceprezes Klubu Płetwonurków ""Kalmar"" Starachowice. Członek Zarządu Powiatowego w Starachowicach Ligi Obrony Kraju i aktywny członek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Uczestnik biegów długodystansowych i miłośnik górskich wycieczek. Interesuje się strzelectwem.
Od 2014 członek Gminnej Rady Sportu, a od 2019 pełni funkcję Wiceprzewodniczącego rady.
Współorganizator Starachowickiego Maratonu Pływackiego, a także wielu akcji profilaktycznych dotyczących bezpiecznego wypoczynku na obszarach wodnych m.in. ""Kruchy Lód"". Zaangażowany w pomoc charytatywną. Honorowy dawca krwi i członek Polskiego Czerwonego Krzyża.
Nominowany w konkursie osobowość roku 2020 w kategorii ""Działalność społeczna i charytatywna"".
Za swoją działalność odznaczony m.in. Brązowym medalem za zasługi dla Ligi Obrony Kraju, odznaką 50-lecia WOPR i odznaczeniem nadawanym przez Klub Honorowych Dawców Krwi -  Sercem Legionu V stopnia.
- Dlaczego wstąpiłem do Ruchu Marka Materka? Doceniam działania Prezydenta na rzecz rozwoju naszego miasta. Pomimo trudnej sytuacji polityczno-gospodarczej nasze miasto cały czas się rozwija i realizowane są kolejne inwestycje. Wielokrotnie interweniowałem u Prezydenta w imieniu mieszkańców miasta w różnych dziedzinach życia i nasza współpraca zawsze układała się bardzo dobrze. Cieszę się, że mogę być w  drużynie Pana Prezydenta i liczę na jeszcze lepszą współpracę - mówi Paweł Krzyżanowski.