Mirosław Niewczas

Mirosław Niewczas ukończył studia wyższe na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku geografia oraz studia podyplomowe w zakresie informatyka oraz zarządzanie oświatą.   
Pierwsze kroki w zawodzie nauczyciela i doświadczenie w kierowaniu szkołą zdobywał w Publicznym Gimnazjum w Mircu. Od 2016 roku jest dyrektorem III Liceum Ogólnokształcącego                                     z Oddziałami  Integracyjnymi w Starachowicach, obecnie, drugą kadencję, zarządza rozwijającą się placówką.  Od 2019 roku szkoła funkcjonuje w nowej siedzibie,  w budynku przy Alei Jana Pawła  II 18 (po wygaszonym, w wyniku reformy, Gimnazjum nr 4).
- Popieram Działania Pana Marka Materka ponieważ, dostrzegam, że idea  rozwoju, postępu, otwieranie nowych możliwości, pozyskiwanie funduszy na realizację nowatorskich, wizjonerskich zamierzeń, to wszystko jest bliskie Panu Prezydentowi  Markowi Materkowi. Obserwuję jego zaangażowanie w rozwój miasta, wrażliwość  na potrzeby ludzi, niezwykłą energię i to, że nie ma dla niego barier i rzeczy niemożliwych do realizacji, jeśli dostrzega w tym korzyść dla miasta i jego mieszkańców, szansę na zyskanie lepszej jakości życia zwykłych ludzi. Pomógł III Liceum Ogólnokształcącemu w  uzyskaniu dla szkoły nowoczesnej siedziby o doskonałym zapleczu dydaktycznym i sportowym, Dzięki przeniesieniu  szkoły średniej na osiedle Południe  inwestuje w rozwój absolwentów szkół podstawowych, proponując nowoczesny model edukacji, traktujący z niezwykłą  uwagą  potrzeby edukacyjne młodzieży. Zostając najmłodszym prezydentem  w kraju,  wykazał się nie tylko doskonałą wiedzą merytoryczną  z zakresu zarządzania gminą Starachowice, kierowania zespołami  ludzi,  ale także rzadko spotykaną intuicją w działaniach społecznych i politycznych. Potrafi czerpać najlepsze wzory organizacyjne z bliższego  i dalszego otoczenia społecznego, generować własne pomysły,  pozyskiwać dostępne fundusze, które inwestuje  w mieście. Ponadto cechuje go niezwykle otwarty umysł, chęć do działania  i charyzma w służbie ludziom - mówi Mirosław Niewczas.