Marta Dulęba

Z wykształcenia jest położną, aktywną zawodowo. Ukończyła studia na kierunku ,,Zarządzanie Zasobami Ludzkimi". W tym roku ukończyła także studia doktoranckie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Nauki o Zdrowiu. Należy do Klubu Przedsiębiorczych Mam Starachowice.
- Dlaczego Ruch Marka Materka? Pan Prezydent Marek Materek jest osobą, która nie tylko jest bo ,,ma być", lecz jest i doskonale spełnia się w swojej roli. Swoją pracą oraz wielkim zaangażowaniem podnosi komfort oraz jakość życia mieszkańców swojego miasta. Jest osobą, która nie tylko mówi lecz mówi i działa. Jestem zdania, że warto takich ludzi wspierać i pomagać w swoich działaniach na rzecz naszego społeczeństwa - mówi Marta Dulęba.