Marcin Sowula

Radny Rady Miejskiej w Starachowicach

Mam 41 lat i jestem rodowitym starachowiczaninem, mężem i ojcem trzech córek. Mieszkam wraz z rodziną w wieżowcu na osiedlu Majówka (Graniczna) w Starachowicach.
Ukończyłem studia inżynierskie na kierunku „Informatyka w zarządzaniu” oraz studia magisterskie w zakresie „Zarządzania organizacjami gospodarczymi”. Ukończyłem również studia Master of Bussines Administration (MBA)
Obecnie pracuję w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, pełniąc funkcję Dyrektora Wydziału Komunikacji Dróg

Pełnione przeze mnie funkcje społeczne:
Radny Rady Miejskiej w Starachowicach kadencji 2014 - 2018 oraz 2018 - 2023
Przewodniczący stałej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Starachowicach w latach 2018 - 2023
Członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej  Graniczna 3.
Członek stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto”.
Wieloletni wolontariusz stowarzyszenia „Niepełnosprawni  Plus” w Starachowicach. (2003r do dziś)