Łukasz Lech

Łukasz Lech – absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Starachowicach.
Ukończył studia wyższe na Uniwersytecje Jana Kochanowskiego w Kielcach wydział nauk o zdrowiu - fizjoterapia.
Obecnie na 3 roku specjalizacji z fizjoterapii w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Fizjoterapeuta w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu na oddziale transplantacji płuc.
Od 2013 roku prowadzący własną działalność gospodarczą.
Mocno zaangażowany w niesienie pomocy chorym i ich rodzinom.  
„Prezydenta Marka Materka znam z czasów szkolnych, wspólnych spotkań u naszej wspaniałej Pani Jolanty Nowak. Obecnie przebywam na Śląsku lecz przyjeżdżając na weekendy do rodzinnych  Starachowic podziwiam rozwój tego miasta. Na przestrzeni rządów naszego włodarza widać wielki postęp infrastruktury miejskiej.  Coraz lepsze zagospodarowanie przestrzeni miejskiej  jest efektem ciężkiej pracy Pana Prezydenta i jego współpracowników. Jestem pod ogromnym wrażeniem jak tak młody człowiek potrafił i nadal potrafi  tak dużo zmienić w moim rodzinnym mieście i ciągle ma plany na dalszy rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców. Jestem bardzo wdzięczny Panu Prezydentowi za możliwość dołączenia do Ruchu Marka Materka. Wierzę, że grono ludzi działających w Ruchu będzie wpływało na rozwój  miasta i społeczeństwa - mówi Łukasz Lech.