Krzysztof Różycki

Radny Rady Miejskiej w Starachowicach

Pracownik Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej