Kamil Klamczyński

Od urodzenia związany ze Starachowicami.
Absolwent Technikum nr 1 w Starachowicach. Ukończył dwa kierunki na Politechnice  Świętokrzyskiej: Informatykę oraz Mechanikę i Budowę Maszyn.
Aktualnie Doktorant Politechniki Świętokrzyskiej w specjalności Inżynieria Mechaniczna.
Na codzień pracuje w zakładach zbrojeniowych MESKO S.A. na stanowisku Specjalisty Technologa.
Dodatkowo prowadzi szkolenia dla operatorów i programistów maszyn CNC w Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Starachowicach.
Członek oraz przewodniczący komisji rewizyjnej starachowickiego Stowarzyszenia SPK Bike.
- Przez długi czas obserwowałem działania osób zarządzających Naszym miastem i od momentu, gdy zarządza nim prezydent Marek Materek ze swoim zespołem zauważyłem, że w końcu Starachowice zaczęły się zmieniać na lepsze. W całym kraju mówi się o Naszym mieście w pozytywnych aspektach. Marek pokazał, że można pracować ponad podziałami łącząc wszystkie grupy społeczne. Zdecydowałem, że też chcę być członkiem tego zespołu składającego się wyłącznie z pozytywnych osób, aby wspólnie działać dla naszej małej ojczyzny - mówi Kamil Klamczyński.