Justyna Magnowska-Janicka

Justyna Magnowska-Janicka - ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalności prowadzenie zespołów muzycznych oraz edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.
Absolwentka studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu geografii, edukacji włączającej i integracji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pedagogika specjalna, oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki i organizacji i zarządzania oświatą.
Na stałe związana ze Szkołą Podstawową nr 9 i III Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach, gdzie pracuje jako nauczyciel.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego, szkolnego koła wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 9 oraz założyciel i dyrygent chóru szkolnego „CRESCENDO”.
Obecnie mama dwóch chłopców.
Rodowita krakowianka, która od 2008 roku mieszka w Starachowicach.
- Pana Prezydenta Marka Materka poznałam na Jasełkach organizowanych w Szkole Podstawowej nr 9 w 2014 roku. Z perspektywy tamtego czasu Pan Prezydent wydał mi się młodym i ambitnym człowiekiem, który miał realne szanse na zmianę miasta na lepsze. W związku z tym, iż jestem rodowitą krakowianką, przyglądając się Starachowicom, te zmiany były bardzo potrzebne. Pan Prezydent to osoba pełna pomysłów, które w sposób świadomy i rozsądny wdraża w życie, patrząc na potrzeby innych.  Jest mi niezmiernie miło przyłączyć się do Komitetu Pana Prezydenta Marka Materka - mówi Justyna Magnowska Janicka.