Jolanta Nowak

Starachowiczanka – funkcjonująca od początku swej pracy zawodowej na arenie międzynarodowej.
Absolwentka I LO im. T. Kościuszki
Ukończyła wyższe studia magisterskie pedagogiczne oraz zdobywała inne kwalifikacje w zakresie zarządzania na Milwaukee University w USA oraz kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego w London University.
Beneficjentka amerykańskiego programu USID w zakresie zasad funkcjonowania demokracji lokalnej, poznająca jej zasady w 10 stanach USA.
Pracowała z partnerami w 30 krajach, odbywając 150 podróży zawodowych, współpracując z ludźmi w różnych sektorach i z różnych obszarów kulturowych: Europy, USA, Azji i krajów Bliskiego Wschodu.
Posiada bogate doświadczenie zawodowe i interkulturowe w następujących sektorach, które wciąż w pewnym zakresie realizuje:
Sektor samorządowy
- Urząd Miejski w Starachowicach: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Kontaktów Międzynarodowych, Rzecznik Prasowy,
- Koordynator misji gospodarczych 20 firm lokalnych do Wielkiej Brytanii na bazie współpracy z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Polsce.
Rezultatem tej pracy było także bezpośrednie uczestnictwo różnych grup zawodowych społeczności lokalnej Starachowic w projektach z partnerami zagranicznymi.
Około 1000 osób mogło poznawać miasta europejskie i spotykać się z partnerami zagranicznymi, co wyzwalało nowe możliwości w drodze do uczestnictwa Polski w Europie i za działania te Rada Europy przyznała miastu Starachowice Dyplom Rady Europy.
Innym efektem pracy było podpisanie umów partnerskich z trzema miastami Europejskimi: Rochdale (Wielka Brytania), Biella (Włochy), Skovde (Szwecja), które umożliwiły zdobywanie funduszy na realizacje projektów współpracy, w których uczestniczyli mieszkańcy Starachowic.
Sektor edukacyjny  
- wieloletni nauczyciel języka angielskiego w lokalnych szkołach, m.in. w I LO w Starachowicach – inicjatorka i realizatorka pierwszej wymiany szkolnej ze Szwecją,
- Dyrektor – Właściciel Międzynarodowego Centrum Szkoleń i Turystyki „Karol”, realizująca przez 20 lat projekty szkoleniowe z partnerami zagranicznymi w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoszech, Niemczech oraz projekty edukacyjne z EFS na rzecz mieszkańców Starachowic,
- Dyrektor Polskiego Oddziału „Oskar Kammer Schule”.
Sektor biznesowy
- wieloletni pracownik Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. zajmująca się współpracą międzynarodową dla biznesu lokalnego
- Prezes firmy : Międzynarodowe Centrum Edukacji i Handlu „IRAK-POL” Sp. z o.o. promująca rynek polski w Iraku i na Bliskim Wschodzie.
Sektor społeczny
- przez 8 lat pełniła funkcję Przewodniczącej  Platformy Obywatelskiej w Powiecie Starachowickim,
- Radna dwóch kadencji Powiatu Starachowickiego.
Prywatnie
- szczęśliwa mama córki Karoliny i syna Michała, babcia trojga wnucząt – Gabrieli, Szymona i Marcelinki.
Jej motto działania : ‘Ludzie dla ludzi na całym świecie”.
Prezydent Marek Materek: „Bardzo się cieszę z tego, że do naszego grona dołączyła Pani Jolanta Nowak. Jeden z projektów realizowanych przez panią Jolantę Nowak był przyczynkiem do powstania Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice. Podobnych projektów angażujących młodych ludzi pani Jolanta Nowak zrealizowała bardzo wiele. Dla mnie zawsze była i jest symbolem aktywnego uczestnictwa Starachowic na arenie europejskiej. Starachowice i mieszkańcy naszego miasta wiele zawdzięczają Jej w tym zakresie. Pani Jolanta Nowak ma ogromne serce, którym dzieli się z Innymi ludźmi, zaraża optymizmem i uśmiechem. Nasza współpraca zawsze nakierowana była na dobro Starachowic, cieszę się, że możemy ją kontynuować”.