Jarosław Nowak

Radny Rady Miejskiej w Starachowicach

Mam 55 lat.Jestem absolwentem Wydziału Prawa i administracji UMCS. Żona Ewa jest ekonomistką , córka Karolina lekarzem.
Pełnię funkcję dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach , radnym Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 , 2010-2014
2014-2018 .