Jadwiga Piątek

Radna Rady Miejskiej w Starachowicach

Nazywam się Jadwiga Piątek. Jestem bezpartyjną starachowiczanką.

Ukończyłam studia magisterskie o kierunku biologicznym i przez 34 lata pracowałam z młodzieżą w starachowickich szkołach.

Mam męża, dwóch wspaniałych synów i wnuka, który jest moją radością.

Od 2006 r. jako przewodnicząca rady nieruchomości pracuję społecznie na rzecz mieszkańców osiedla „Skałka”. Dobrze znam ich problemy i mam pomysły jak je rozwiązać. Kto mnie zna, ten wie, że w swoich działaniach konsekwentnie dążę do celu.

Od 2014r.pełnię funkcję radnej Rady Miejskiej. Zaangażowałam się w realizację wielu przedsięwzięć na moim osiedlu i w innych częściach Starachowic.

Większą część swojego życia poświęciłam pracy z młodzieżą jako wychowawca i nauczyciel, wspierając ją, aktywizując do pracy, a także pomagając w rozwiązywaniu życiowych problemów.