Ilona Traczyk

lona Traczyk jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunku pedagogika specjalna oraz  studiów podyplomowych na kierunku Doradztwo Zawodowe w Wyższej Szkoły Zarządzania Gospodarka Regionalną i Turystyką w Kielcach.  Wcześniej ukończyła także Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie w Ciechanowie, kierunek Teatr.
Od 25 lat pracuje jako pedagog szkolny w I Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach.
Lubi i bardzo ceni sobie pracę z ludźmi, więc jej działania w szkole są pełne zaangażowania i pasji.
Jest także aktywną wolontariuszką w starachowickim środowisku lokalnym.
Jako instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu podharcmistrzyni od 11 lat pełni funkcję drużynowej 111 Artystycznej Drużyny Harcerskiej im. K.K. Baczyńskiego.
W latach 2007 -2021 pełniła funkcję zastępcy komendanta Hufca ZHP Starachowice.
Od 29 lat jest wolontariuszką, organizatorką sztabów,  a od 10 lat szefową Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Starachowicach.
Od 2008 roku wraz z harcerzami 111 ADH organizuje Miejskie Zbiórki Krwi w I Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach.
Jest także miłośniczką zwierząt i wraz ze swoimi podopiecznymi z drużyny i szkoły realizuje różnorodne formy pomocy dla nich.
Jej mottem są słowa twórcy światowego skautingu, generała Roberta Baden-Powella
„Zostawmy świat trochę lepszym, niż go zastaliśmy.”
Odznaczona:
Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP
Brązowym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP oraz wyróżniona odznakami: Zasłużony Działacz Kultury przez Ministra Kultury,
Zasłużona dla Hufca ZHP Starachowice oraz Zasłużona dla Harcerskich Rajdów Świętokrzyskich przez Komendanta Hufca ZHP Starachowice.