Ernest Kumek - Lider Gminy Brody

kierownik Referat Gospodarki Odpadami i Dróg

Samorządowiec z ponad 20-letnim stażem, społecznik, miłośnik środowiska naturalnego, kochający sport oraz jazdę motocyklem.

Absolwent Wydziału Ochrony Środowiska PWSOŚ w Radomiu na kierunku inżynieria w ochronie środowiska, studiów podyplomowych z zakresu Gospodarki Przestrzennej w Administracji Publicznej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach oraz Zarządzania Środowiskiem i Gospodarki Odpadami na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie.

Współzałożyciel oraz Prezes Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Ziemi Świętokrzyskiej NATURA, Honorowy dawca krwi oraz współpracownik Polskiego Czerwonego Krzyża, zaangażowany w niesienie pomocy osobom potrzebującym.

- Poznając prezydenta Marka Materka i jego chęć oraz upór w dążeniu do zmiany na lepsze, posiadającego dar działania ponad podziałami zobaczyłem, że jest szansa aby wszyscy mogli się zjednoczyć i działać na rzecz rozwoju naszego regionu oraz zakończyć spory i waśnie. Wśród osób które już dołączyły do Ruchu Marka Materka znajdują się społecznicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele różnych zawodów, osoby, które mają różne charaktery, doświadczenia, ale łączy Ich chęć niesienia pomocy innym oraz dalszy rozwój naszego regionu - mówi Ernest Kumek.