Elżbieta Włodarczyk

Sołtys Marcinkowa w gminie Wąchock

Pani Elżbieta jest sołtysem, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Marcinkowie. Aktywna społecznie, ostatnio zaangażowana w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Elżbieta Włodarczyk zabiega o przebudowę drogi powiatowej oraz wykonanie ścieżki rowerowej do pętli pod lasem.

- Od dłuższego czasu czytam i słyszę od wielu ludzi o Panu prezydencie, o jego dokonaniach, inwestycjach. Zmiany które zachodzą w Starachowicach są bardzo widoczne z których cieszą się nie tylko mieszkańcy miasta ale i przyjezdni do których i ja się zaliczam. Starachowice pięknieją, o nich się mówi w całym kraju. To co robi Pan prezydent dla Starachowic to przykład dla innych włodarzy że można i trzeba zmieniać na dobre swoje małe ojczyzny. I mając do tego tak dobry zespół ludzi , urzędników po prostu drużynę można wiele dokonać . Dlatego wstąpiłam do ruchu Marka Materka do jego drużyny. Bo chciałabym, aby mój Marcinków też zmieniał się na lepsze i był coraz piękniejszy a mieszkańcy byli szczęśliwi - mówi Elżbieta Włodarczyk.