Anna Kasperska

Kobieta przedsiębiorcza, założycielka i właściciel żłobka i przedszkola GUCIO.
Ukończyła IV Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach
Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ekonomia kierunek Zarządzanie przedsiębiorstwem - licencjat
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu  na kierunku Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw - magister.
Prowadzi własną działalność gospodarczą od 2012 r. Prywatny żłobek i przedszkole GUCIO.
Prywatnie jest mamą trójki dzieci.
19-letniej Oli, 11-letniego Igora i rocznej Idy. Czas wolny poświęca rodzinie, bardzo lubi sport, podróże, dobry kryminał oraz wydarzenia kulturalne.
- Do Ruchu MM zdecydowałam się dołączyć ponieważ Prezydent Marek Materek  jest bardzo charyzmatyczną osobą wytrwale dąży do wyznaczonych celów i osiąga je. Skupia wokół siebie ludzi kompetentnych których celem działania jest wspólne dobro. Ruch MM to wspaniała inicjatywa. Jestem dumna, że mieszkam w Starachowicach, że Starachowice mają takiego Prezydenta, który tak wytrwale zmienia nasze miasto w coraz piękniejsze - mówi Anna Kasperska.