Aneta Świercz

Aneta Świercz - Absolwentka IV Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach.
Ukończyła studia wyższe na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Administracja i Zarządzanie a także Specjalizację Organizacja Pomocy Społecznej.
Przez 17 lat pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Od 2016 roku Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Prezydent Marek Materek: „Praca pani Anety Świercz od początku związana jest z poprawą życia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, którzy potrzebują wsparcia, troski i opieki. Cieszę się, że osoba tak mocno wyczulona na sprawy społeczne dołączyła do naszego ruchu”.
- Cieszę się, że Pan Prezydent zaprosił mnie do drużyny działającej ponad politycznymi podziałami. Działania Pana Prezydenta obserwuję od 2014 roku. Doceniam jego zaangażowanie, kreatywność i skuteczność w realizacji działań na rzecz dynamicznego rozwoju miasta. Wiele zmian zaszło w Starachowicach, szereg inwestycji, dzięki którym miasto nabiera uroku. Starachowice stały się wzorem do naśladowania dla innych samorządów w zakresie polityki senioralnej i rewitalizacji. Otwartość Pana Prezydenta na potrzeby mieszkańców i umiejętność nawiązywania relacji stały się kluczem do rozwoju naszego miasta. Jest mi niezmiernie miło przyłączyć do Ruchu Marka Materka - mówi Aneta Świercz.