Agata Abramowska

Agata Abramowska ukończyła studia wyższe na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku pedagogika.
Jest absolwentką studiów podyplomowych: Edukacja włączająca i integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.
Od początku wojny w Ukrainie mocno zaangażowana w pomoc uchodźcom przebywającym na terenie naszego miasta, m.in.: aktywnie działająca przy powstawaniu i organizacji miejsc noclegowych na terenie dawnego oddziału zakaźnego starachowickiego szpitala.
Powołała do działania aktywną grupę kobiet pn. ""Łazanki"" pomagającą w tym zakresie jako wolontariuszki.
Na co dzień związana ze Szkołą Podstawową nr 11, gdzie pracuje jako nauczyciel, bardzo lubiany przez uczniów - ma świetny kontakt z dziećmi - i docenianym przez rodziców.
Pracuje z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a praca ta daje jej wielką satysfakcję.
Drużyna nam się powiększa z dnia na dzień. Pani Agato serdecznie witamy!
- Dlaczego dołączyłam do Ruchu Marka Materka? Jako rodowita starachowiczanka obserwuje zmiany jakie zachodzą w naszym mieście. Bardzo je doceniam i wiem, że jest to zasługa pana Prezydenta i jego współpracowników. Chcę działać razem z nimi. Widzę jak nasze miasto się zmienia, pięknieje i staje się coraz bardziej nowoczesne. Żyje nam się po prostu lepiej. Chcę być częścią tej innowacji, bo wiem że w naszym mieście jest potencjał, a odpowiednie nim zarządzanie jest kluczem do wspólnego sukcesu. Jest to dla mnie praca ponad podziałami. Cieszę się, że dostałam zaproszenie do dołączenia do Ruchu MM - mówi Agata Abramowska.